Tepelná čerpadla - jak to vlastně funguje

4. dubna 2008 v 20:02 |  Tepelná čerpadla

Jak to funguje…


* Tepelné čerpadlo odebírá z přírody energii o nízké teplotě a "přečerpává" ji na vyšší teplotu
* Zdrojem tepla je obvykle vzduch nebo země
* Vytápí dům, ohřívá teplou vodu pro domácnost nebo bazén
* Spotřeba elektrické energie je výrazně nižší než dodané získané teplo

Jak tepelné čerpadlo pracuje


Princip práce je stejný jako u běžné ledničky, mrazáku nebo klimatizace. Tepelné čerpadlo má uzavřený oběh speciální chladicí kapaliny, která se za nízkých teplot vypaří a absorbuje do sebe energii. Pára je stlačena kompresorem a tím se ohřeje. Za vyšší teploty pára předá teplo do topné vody, změní se na kapalinu a celý cyklus se znovu opakuje.

Stejně jako mraznička může odebírat teplo z potravin i při teplotě -20°C, může tepelné čerpadlo pracovat a odebírat teplo ze vzduchu nebo ze země i při tak extrémně nízkých teplotách.

Topný faktor tepelného čerpadla vyjadřuje efektivitu jeho práce. Udává, kolikrát více energie tepelné čerpadlo dodá, než spotřebuje. Topný faktor klesá s klesající teplotou, při které energii získává.

Energie ze vzduchu
Vzduch je v našich podmínkách nejběžnějším zdrojem tepla pro tepelná čerpadla. Výhodou je jednoduchá instalace tepelného čerpadla, nevyžadující vrty ani zemní práce.
Energie ze země

Pro získávání tepla ze země se musí provést hluboké vrty nebo položit povrchový zemní kolektor cca. 1,2 m pod povrch země. Topný faktor neklesá ani v největších mrazech, protože země má stabilní teplotu.

Jaký výkon tepelného čerpadla zvolit

Tradiční zdroj tepla (kotel) se volí o výkonu odpovídajícím tepelné ztrátě domu nebo vyšším. Protože je investice do výkonnějšího tepelného čerpadla velká, jeho výkon se volí nižší. V extrémně chladných dnech pomáhají tepelnému čerpadlu pokrýt potřebu tepla tradiční zdroje tepla - elektřina, plyn, tuhá pliva apod. Vzhledem k malému počtu velmi chladných dnů je zvýšení nákladů na provoz tradičního zdroje tepla malé, ale ušetřená investice je velká. Doporučujeme tepelné čerpadlo o výkonu cca 70% tepelné ztráty domu, které pokryje až 95% celoroční potřeby tepla.

Topný systém

Pro využití tepelných čerpadel je nejvhodnější nízkoteplotní topný systém (podlahové vytápění, stěnové vytápění nebo velkoplošné radiátory). Nízkoteplotní topný systém spolehlivě vytápí dům na komfortní teplotu i při nízké teplotě topné vody. Čím nižší teplotu Váš topný systém vyžaduje, tím více ušetříte při vytápění tepelným čerpadlem.
Nezávazně Vám připravíme návrh řešení na míru pro Vaše potřeby.
Jsme schopni dodat řešení jak pro malý rodinný dům, tak i pro velké komerční objekty.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama