Tepelná čerpadla země - voda

31. března 2008 v 10:06 |  Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla země/voda získávají teplo z povrchu země pomocí zemního kolektoru, umístěného v malé hloubce (1,2-1,3 m pod povrchem) pomocí moderního systému přímého vypařování chladiva v zemním kolektoru.

Díky tomu pracují s vysokým topným faktorem a spotřebují málo energie pro svůj provoz. Pracují s moderním ekologickým chladivem, které nepoškozuje ozónovou vrstvu. Jsou vybavena inteligentními regulátory, které řídí komfortně a spolehlivě i velmi rozsáhlé topné systémy.

Získáte téměř 5x více energie než čerpadlu dodáte, a to při reálných provozních podmínkách.

Hlavní výhody tepelného čerpadla Regulus:
1. vyšší topný faktor
- Vypařování chladiva přímo v zemním kolektoru probíhá při vyšší teplotě než u tradičního systému, protože odpadá předávání tepla mezi nemrznoucí směsí a chladivem - tepelné čerpadlo má vyšší topný faktor.
2. nižší spotřeba energie
- Pracuje bez oběhového čerpadla nemrznoucí směsi v zemním kolektoru - nižší spotřeba energie.
3. menší plocha zemního kolektoru
- Intenzivnější přestup tepla při vypařování chladiva v zemním kolektoru - stačí tedy menší plocha zemního kolektoru.
4. stačí vyhloubit úzké rýhy
- Zemní kolektor je tvořen několika samostatnými smyčkami, stačí vyhloubit úzké rýhy - není nutné skrývat zeminu na celé ploše.

Tepelné čerpadlo získává teplo ze země pomocí zemního kolektoru, který je vytvořen z několika smyček měděných trubek potažených plastovou ochrannou vrstvou. Smyčky se ukládají do hloubky 1,2-1,3 m pod povrch země. Není třeba skrývat zeminu z celé plochy zemního kolektoru, stačí hloubit jednotlivé rýhy úzkou lžící jako při výkopu pro vodovod či elektrický kabel.
Protože zemina v této hloubce udržuje poměrně stabilní teplotu, neklesá výkon čerpadla při mrazivých dnech tak jako u vzduchového tepelného čerpadla a pro srovnatelný dům stačí použít tepelné čerpadlo o nižším příkonu, než při použití vzduchového tepelného čerpadla.
Oproti vzduchovému tepelnému čerpadlu je venku provoz tepelného čerpadla bezhlučný. Ve srovnání s tepelným čerpadlem, získávajícím teplo z hlubinných vrtů, je instalace levnější a jednodušší.

Vytápění a příprava TUV

V tepelném čerpadle předá chladivo teplo topné vodě, která pak ohřívá akumulační nádrž nebo běžný zásobník teplé užitkové vody s topným hadem. Z akumulační nádrže je pak teplo rozváděno dle potřeby do jednotlivých topných okruhů. K tepelným čerpadlům lze také připojit speciální systémový zásobník teplé užitkové vody, ve kterém chladivo předává teplo přímo s vyšší účinností.


Standardní dodávka tepelných čerpadel TC-Z obsahuje:
- tepelné čerpadlo
- zemní kolektor
- chladivo
- inteligentní regulátor IR09
- elektrický rozvaděč

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla je dodávána s oběhovým čerpadlem otopné vody a průtokovým spínačem. Součástí dodávky zemního kolektoru je odpovídající počet smyček, rozdělovač včetně propojení s vnitřní jednotkou tepelného čerpadla a náplň ekologického chladiva R-410A pro celý systém.
V elektrickém rozvaděči jsou osazeny a propojeny tyto komponenty: hlavní vypínač, jistič a fázová ochrana kompresoru, inteligentní regulátor IR09 včetně teplotního čidla venkovního vzduchu a topné vody na výstupu z tepelného čerpadla. V elektrickém rozvaděči jsou další volné pozice například pro osazení ovládání elektrických topných těles pro dohřev v akumulační nádrži nebo zásobníku TUV. Inteligentní regulátor IR09 řídí a monitoruje provoz vlastního tepelného čerpadla, navíc může spínat kaskádově další zdroje tepla, řídit až 4 topné směšované okruhy podle venkovní a vnitřní teploty, ohřev bazénu, teplé užitkové vody i solární systém. Umožňuje připojit čidlo pokojové teploty každého řízeného okruhu nebo ovládací pokojovou jednotku.

Umožňuje záznam dat do vnitřní paměti, komunikuje s počítačem. Na zakázku může být tepelné čerpadlo vybaveno funkcí chlazení pro letní období.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama