Proč používat solární ohřev

24. února 2008 v 23:39 |  Úvod
V poslední době zaznamenáváme zvýšený nárůst poptávky po solárních sestavách s cílem snížit rostoucí náklady na vytápění. Tyto požadavky jsou logicky vyvolány zvyšováním cen fosilních paliv - plynu, topného dříví a také elektrické energie.

Zvyšování cen za fosilní energetické zdroje bude pokračovat až do srovnání na úrovně cen , např. v Rakousku, Německu a ostatních zemí EU, tzn., že vzhledem k současným úrovním cen dojde ke zdražení přibližně na dvojnásobek. Jiná paliva než plyn, el. energie a dříví nepřicházejí v úvahu, poněvadž budou zatížena ekologickou daní (emise). Zamysleme se nad tím, kudy vede jediná a správná cesta, vždyť Slunce svítí zdarma!
Množství dopadající energie ze Slunce není po celou dobu roku stejné. V létě dopadá více energie a slunce svítí delší dobu, v zimě dopadá energie méně a navíc jen pár hodin denně (slunečních dnů je také přibližně polovina než v létě). V letním období to představuje průměrnou hodnotu 1000W na 1 m kolektorové plochy, v zimním období přibližně 300W na 1m kolektorové plochy. Z uvedených faktů lze vidět, že solární kolektory nejsou a nikdy nebudou ekvivalentní energetickou náhradou standardního vytápění. "Vyplatí se vůbec" realizace solárních systémů???
Praktická měření ukazují, že vyplatí. V průběhu několika let bylo prakticky ověřeno, že energetický přínos solárního systému je 26% z celkových energetických nákladů na topení a ohřev TUV v zimním období (říjen až duben) a 87% z celkových energetických nákladů na přípravu TUV v letním období (květen až září). Solární kolektory je zapotřebí kombinovat s dalším zdrojem energie, aby se pokryly dny kdy je sluneční energie málo. Nezbytně nutně teda musí být přítomen další tepelný zdroj - plynový kotel, elektrické vytápění, krbová vložka s ohřevem TUV, tepelné čerpadlo. Činnost takto sestaveného topného systému spočívá v tom, že nejdříve je využito tepelné energie získané v solárním systému a následně je dodávaná energie ze standardních zdrojů a dále v období, kdy je solární energie dostatek pro přitápění jsou standardní zdroje mimo provoz. V praxi se tímto především zkrátí topná sezóna pro standardní zdroje na období měsíců listopad, prosinec, leden.

Napojení solárního přitápění na topný systém:
Realizace základního solárního systému pro přitápění vyžaduje nízkoteplotní vytápění - podlahové kapalinové topení, které používá na vstupu teplotu pouze kolem 30 st.C, což lze solárními kolektory v zimě snadno získat. Tento základní solární systém nelze tedy v tomto provedení použít pro klasické radiátory. Abychom mohli získanou solární energii prakticky použit pro přitápění s klasickými radiátory je nutno vřadit malé tepelné čerpadlo k tomuto solárnímu systému. Tepelné čerpadlo použije získanou nízkoteplotní solární energii a převede ji na tutéž energii na vyšší teplotní hladinu. K tomuto převodu se spotřebuje malé množství elektrické energie, avšak přetransformované množství nízkoteplotní energie lze již využit pro klasické radiátorové vytápění ve všech stávajících domech. Solární systém s tepelným čerpadlem také přibližně dvojnásobně zvýší účinnost celého solárního systému především v zimním období.

Základní náklady na realizaci systému
Nákup solárního systému pro ohřev TUV představuje investici cca 50.000,--Kč a je jednoznačně výhodná pro každý rodinný dům.
Nákup základního solárního systému pro přitápění a ohřev TUV představuje investici cca 130.000,--Kč a je vhodný pouze pro rodinné domy s nízkoteplotním podlahovým vytápěním.
Nákup solárního systému s tepelným čerpadlem pro přitápění a ohřev TUV představuje investici cca 200.000,--Kč a je vhodný jak pro rodinné domy s nízkoteplotním podlahovým vytápěním (nejvyšší energetický přínos) , tak pro rodinné domy s vytápěním radiátory.

Zhodnocení finančních prostředků, jejich návratnost, celkové úspory:
Solární systém se buduje proto, aby ušetřil náklady na topení a přípravu TUV. Aby byl systém návratný, musí se samozřejmě jeho vložené finance vrátit dříve než skončí jeho životnost. Vzhledem k současným cenám fosilních paliv je návratnost výše uvedených solárních systémů 10 let, životnost 30 a více let. Ceny fosilních paliv se budou zvyšovat - viz. uvedeno úvodem, návratnost těchto systémů bude tedy rychlejší. 1/3 až 1/4 životnosti solárního systému tento zhodnocuje vložené finanční prostředky pro úhradu nákladů na pořízení. Roční úspora za spotřebovanou solární energii přestavuje při současných cenách fosilních paliv 15.000,--Kč. Při dvojnásobné ceně fosilních paliv - bude tato úspora 30.000,--Kč ročně (získané množství sluneční energie je a bude stále stejné). Předpokládáme tedy provozování solárního systému nejméně 20 let po jeho zaplacení tzn., že 20 let solární systém vydělává ročně 30.000,--Kč což představuje úsporu 600.000,--Kč.

Uvedené ekonomické bilance platí pro solární systém týkající se přitápění a ohřev TUV a také systém s tepelným čerpadlem a je tedy zřejmé, že vynaložená investice bude v časovém horizontu 30 let zhodnocena přibližně 400%. Tato investice se jednoznačně vyplatí!
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama